Region Östergötland

Licensläkemedel

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända i Sverige. Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja licensläkemedel. Försäljningstillståndet beviljas av Läkemedelsverket


En beviljad licens gäller för en specifik produkt med givet produktnamn, beredningsform, styrka samt innehavare av godkännandet för försäljning eller motsvarande. Det finns två olika typer av licenser för humant bruk. Enskild licens som gäller för enskild patient och generell licens som gäller för en sjukvårdsenhet.

KLAS licenssystem

Från och med 1 oktober 2015 skickas licensmotiveringar elektroniskt via det nya licenssystemet, KLAS.

KLAS medför säkrare licenshantering och förbättrad patientintegritet. För förskrivare innebär det nya systemet effektivare ansökningsprocess. Förskrivaren erhåller stöd vid ifyllandet av den elektroniska licensmotiveringen. Det finns bland annat möjlighet att söka fram läkemedel med tidigare beviljad licens. Produktuppgifter fylls dessutom i automatiskt vid val av en sådan produkt. Mer info om KLAS.

Skapa licensmotivering- via KLAS
Lathund- Råd och tips vid användning av KLAS
Regional riktlinje - Licensmotivering hantering


Generella licenser
 

Generella licenser godkända för hela Region Östergötland

 

Produktinformation licensläkemedel

Nedan listas ett urval licenspreparat med tillhörande produktinformation, som alltså inte är godkända av Läkemedelsverket och för en del produkter kan vara ofullständig.

Information om licensläkemedel kan också finnas i databasen Micromedex (intern sida).

Kontakta läkemedelsinformationscentralen för ytterligare information. 
LiLi@regionostergotland.se, tel: 010-103 33 23.  

Senast revidering av listan 2018-02-13. Observera att listan inte uppdateras kontinuerligt och att datum för senast revidering av respektive produktinformation varierar.

Tänk också på att bipacksedlar och produktresuméer kan skilja sig åt mellan länder och att samma produktnamn inte nödvändigtvis innebär att produkter från olika länder har identiskt innehåll i dessa dokument. Nedan listade dokument kan trots det vara till nytta när skriftlig information på svenska eller engelska som följer med produkten saknas.

 

Läkemedelsnamn Substans Styrka/Koncentration
Accolate tabl zafirlukast 20 mg
Acetazolamide inj acetazolamide 500 mg/vial
Adderall XR depottabl amphetamine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg
Aldactone inj kanrensyra 200 mg/10 ml
Amoclav oral susp amoxicillin + klavulansyra 80 mg/ml + 11,97 mg/ml
Ampicillin inj ampicillin 1 g
Ampicillin inj ampicillin 2 g
Anafranil tabl klomipraminhydroklorid 10 mg, 25 mg
Anticholium fysostigmin 0,4 mg/ml
Argipressin inj argipressin 20 U/ml
Artesunate inj artesunate 60 mg/ml
Atgam inj immunoglobulin 50 mg/ml
Ativan inj lorazepam 4 mg/ml
Avoca silver nitrat 75%
Bacitracin ögonsalva bacitracin 500 units 
Bentelan tabl betamethason 0,5 mg + 1 mg
Betnesol brus betamethason 0,5 mg
Brolene ögondrp propamidine isethionate 0,1 %
Bucain inj bupivacain 5 mg/ml
Buscopan tabl/inj Hyoscine 10 mg, 20mg/ml
Calcium inj calcium gluconate 10 % (94 mg/ml)
Campral tabl akamprosat 333 mg
Capastat inj capreomycin 1 g
Carnitor inj
levocarnitine
1 g/5 ml
Catapres inj clonidine 150 ug/ml
Catapresan tabl clonidine 100 ug
Carotaben kaps betacarotene 25 mg
Co-amoxiclav oral susp amoxicillin/klavulansyra 250 mg/62,5 mg

Ceftazidime Sterimax inj

ceftazidim 1g, 2g, 3g, 6g

Ceftazidim 1 g (tyska)
Ceftazidim 2 g (tyska)
Ceftazidim 500 mg (tyska)


Se även Fortum (ceftazidim) www.fass.se

ceftazidim 500 mg, 1 g, 2 g

Cefotaxime inj

cefotaxim 500 mg, 1 g, 2 g
Cordaflex tabl nifedipine 10 mg
Colofac tabl mebeverine 135
Cortison tabl cortison 25 mg
Cotrim (skrolla i dokumentet för att se den svenska SPC:n) trimetoprim (16 mg/ml)/sulfametoxazol (80 mg/ml) 16 mg/ml + 80 mg/ml
Cycloserine (Seromycin) kaps cycloserine 250 mg
Danatrol kaps danazol 100 mg, 200 mg
Dantrium kaps dantrolennatrium 25 mg
Dapsone tabl dapsone 50 mg, 100 mg
Daraprim tabl pyrimethamine 25 mg
Delestrogen inj
Estradiol
10 mg/ ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml
Dexsol oral susp Dexametason 2 mg/5ml
Dextran 40 10% in 5% Dextrose inj sodium chloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid 10 g in 100 ml
Dicetel tabl pinaverium 50 mg, 100 mg
Digifab inj digoxin immun fab protein 40 mg
Dimaval kaps DMPS 100 mg
Diprofol inf propofol 10 mg/ml
Dobutrex inf dobutamin 12,5 mg/ml
Dogmatil forte tabl sulpiride 200 mg
Dolcontin depottabl morfin 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg
Dormixal inj midazolam 15 mg/3 ml, 50 mg/10 ml
Doxazosin depotabl doxazosin 4 mg
Efudix kräm fluorouracil 5 %
Elvanse kaps Dexamfetamin 20, 30, 40, 50, 60, 70 mg
Enap inj enalapril 1,25 mg/ml
E-Z-HD bariumsulfat 984,5 mg/g
Fentanyl inj fenanyl 50 mcg/ml
Ferro sanol inj ferroglycinsulfat 30 mg/ml
Flamazine kräm silver sulphadiazine  1 %

Flucloxacillin oral lösn

flucloxacillin 250 mg/5ml 
Fomepizol inj fomepizol 1 g/ml
Foscavir inj foscarnet 24 mg/ml
Frisium tabl clobazam 10 mg 
Frusol oral lösn furosemide 50 mg/5 ml
Furamid tabl diloxanide 500 mg
Garamycin inj gentamicin 10 mg/ml
GrünCef oral cefadroxil 500mg/5ml
Haiprex tabl

methenaminhippurat

1 g
Haloperidol inj

haloperidol

5 mg/ml
Heparin Hospira inj heparin 10000 E/ml
Hepatit B Immunoglobin inj humant hepatit B immunoglobulin  200 E

Isocef kaps, oral lösn

Ceftibuten Micromedex

ceftibuten

200 mg, 400 mg, 36 mg/ml
Isoprenaline Isoprenaline hydrochloride 0,2 mg/ml
Kajos mixt  kaliumcitrat 33 mg K+/ml
Kalium-L-Malat 1 mmol Kaliumhydroxid/ml (OBS! styrkan! 17,21 %
Motsvarar 1 mmol/ml
Konakion inj Vitamin K1 10 mg/ml
Labetalol inj labetalolhydroklorid 5 mg/ml
Lanicor digoxin 0,25 mg/ml
Legalon inf silibinin 528,5 mg
Liquid Polibar Plus

barium sulfate suspension

105% w/v, 58% w/w

Liskantin tabl primidone 250 mg
Litarex depottabl Lithiumcitrat 42 mg (6 mmol)
LMD 10% - NaCl dextran 40 bag inj sodium chloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid 10%
Locacorten Vioform örondr flumethasone pivalate/clioquinol Flumetasonpivalat 0,2 mg/g + clioquinol 10 mg/g
Lorazepam inj lorazepam 2 mg/ml + 4 mg/ml
Lysantin tabl orphenadrine 50 mg
Magnesium sulfate S.A.L.F. inf magnesium sulfate heptahydrate

1g/10ml, 2g/10ml, 2,5g/10ml
2,5 g/10 ml motsvarar
1,014 mmol/ml. Precis som det står på förpackningen.

Mallorol tabl thioridazine 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg
Mallorol depottabl thioridazine 200 mg
Mallorol oraldrp  thioridazine 30 mg/ml
Marcain Polyamp Steripack 0,5% inj bupivakaine hydrochloride BP 0,5%
Marcoumar tabl phenprocoumon 3 mg
Marinol kaps dronabinol 2,5 mg, 5 mg, 10 mg
Meropenem inj meropenem 500 mg, 1 g
Metamina tabl dexamphetamine 5 mg
Mexitil kaps mexiletine 150 mg, 200 mg, 250 mg
Micropaque oral,rektal sus barium sulfat 1 g/ml
Midamor tabl amiloride hydrochloride 5 mg
Midazolam nässpray midazolam 2,5 mg, 5 mg
Minims Povidone Iodine ögondrp povidone 5%

Minims Phenylephrine Hydrochloride ögondrp

Phenylephrine Hydrochloride

10%
Monuril oral gran fosfomycin trometamol 3 g

Moxifloxacin Noridem inj

 moxifloxacin 400 mg/250 ml
Nardil tabl fenelzine 15 mg
Natacyn ögondrp natamycine 5 %
Natulan kaps procarbazine 50 mg
Nepresol inj dihydralazine 25 mg
Nexium inj  esomeprazole 40 mg
Nitroprussiat inj Nitroprussiat 50 mg
Nitroglycerin resoribl Glyceryltrinitrat 0,25 mg, 0,5 mg
Nozinan inj levomepromazine 25 mg/ml
Omacor kaps omega-3 840 mg
Omnic kaps tamsulosin 0,4 mg
Oradexon inj dexamethasone 4 mg/ml, 5 mg/ml, 20 mg/ml
Oxsoralen kaps methoxsalen 10 mg
Ozurdex implant dexamthasone 0,7 mg
Parnate tabl tranylcypromine 10 mg
Peteha tabl protionamide 250 mg
Phenergan tabl prometazine 10 mg, 25 mg
Phentolamine
Mesylate Injection
phentolamine 5 mg/ml

Protamine sulfate

antidot 1400 Heparin-antidot I.E./ml
Pitressin inj 8-argininvasopressin 20 U/ml
Prepulsid tabl cisapride 10 mg, 20 mg
Prepulsid orallösn cisapride 1 mg/ml
Primaquine tabl primaquine 15 mg
Proleukin inj/inf aldesleukin 1,1 mg
Propofol inf propofol 1 % 10 mg/ml
Pyrazinamide tabl pyrazinamide 500 mg
Quinine inj kinin 600 mg/2 ml
Regitine inj phentolamine 10 mg/ml
Relistor tabl + inj methylnaltrexone 150 mg, 12 mg/0,6 ml, 8 mg/0,4ml
Remdesivir inf (eng) remdesivir 100 mg
Remdesivir inf (svensk)  remdesivir 100 mg
Remifentanil inj remifentanilhydrochlorid 1 mg
Renacidin  Citric acid monohydrate 30 ml
Restasis ögondrp cyclosporine 0,05 %
Retrovir inj zidovudine 10 mg/ml
Reumacon kaps podophyllotoxin glycoside 50 mg
Sirdalud tabl tizanidine 2 mg, 4 mg
Sirdalud depottabl tizanidine 6 mg
Soldactone inj kaliumkanrenoat 200 mg
Soldesam orala droppar dexametason 2%
Soluprick rågmjöl allergenextrakt ALK 780
Stromectol tabl ivermectine 3 mg
Succicaptal kaps succimer 200 mg
Suprax tabs/kaps cefixime 400 mg
Suprax orallösn cefixime 100 mg/5 ml, 200 mg/ 5ml
Surmontil tabl/kaps trimipramine 25 mg/ 50 mg
Synacthen inj tetrakosaktid 0,25 mg/ml
Symmetrel tabl amantadine 100 mg 
Syntocinon nässpray syntocinon 6,7 mikrogram/dos
Tambocor inj flecainide 10 mg/ml

Td-pur vaccin inj
(motsv. Td-RIX, DiTebooster)

tetanustoxiod/ difteritoxiod 20 IU/2 IU
Tensilon inj edrophonium 10 mg/ml
Testoviron depot inj testosterone 250 mg/ml
Tetagam P  tetanustoxoid 250 IE/ml
Tetanusvaccin SSI inj tetanustoxoide 40 E
Toctino kaps alitretinoin 10 mg, 30 mg
Toxogonin inj obidoxim 0,25 g/ml
Trental tabl pentoxifylline 400 mg
Trobicin inj spectinomycin 2 g
Ultiva remifentanil 2 mg
Urocit-K tabl potassium citrate 1,08 g
Verapamil inj verapamil 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml
Vermox oral lösn mebendazol 20 mg/ml
Vermox tabl mebendazol 100 mg
Verorab inj rabies vaccin 1 dos, 0,5 ml
ViperaTAb inf viper antidot 25 mg/ml
VIPERFAV inf viper antidot 4 ml
Vitamin B1 inj tiaminkloridhydroklorid 50 mg/ml

Voluven inf

Hydroxietylstärkelse,   130/0,4 
    Natriumklorid
   

60 mg/ml 

Xiapex inj

 Kollagenas, Clostridium histolyticum

 0,9 mg

Xylocain-Adrenalin, inj

lidocain/adrenalin 10 mg/ml, 5 ug/ml
Xylocain spray lidocaine 10 mg/dos
Zelmac tabl tegaserod 6 mg
Zentel tabl albendazole 400 mg
Zentel orallösn albendazole 40 mg/ml
Zopiclone tabl  zopiclone 5 mg, 7,5 mg