Landstinget i Östergötland

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering omfattar ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Läkemedelshanteringen regleras i huvudsak av föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. Dessa är ofta översiktliga och måste därför kompletteras med lokala instruktioner som är mer detaljerade.
 
Nedan hittar du mer information relaterad till läkemedelshantering inom Region Östergötland.