Landstinget i Östergötland

Maskinellt dosdispenserade läkemedel i öppen vård

Tjänsten maskinellt dosdispenserade läkemedel i öppen vård är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för patienter med regelbunden och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. 

I tjänsten ingår dosdispenserade läkemedel för en eller två veckors förbrukning, sammanställning av utskrivna läkemedel i "Förteckning recept" samt leverans till apotek eller apoteksombud. Läkemedel som inte kan dosdispenseras beställs i orginalförpackning för leverans eller hämtas ut på valfritt apotek.

Förutsättningar för att nyttja tjänsten är att patienten:

  • har en regelbunden och stabil medicinering
  • inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar
  • bör ha minst tre dispenserbara läkemedel på sin läkemedelslist

Mer information

Region Östergötland upphandlar tjänsten tillsammans med regionerna Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköping. Från och med den 1 april 2021 tillhandahålls tjänsten av Apoteket AB. 

Pascal är IT-stödet för receptförskrivning till patienter med dosdispenserade läkemedel. För mer information om Pascal, se länk i högerspalten. 

Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, på bland annat Läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster samt krav på generiskt utbyte. Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering. För information om aktuellt dossortiment, se länk i högerspalten. 

Aktuellt

Tillfälligt ändrade stopptider
inför storhelger vt 2021

Informationsbrev vård-
personal kommun/region
(Apoteket AB, jan-2021)
Informationsbrev patient
(Apoteket AB, mars-2021)

Förteckning utlämningsställen
apotek/apoteksombud
(Apoteket AB, mars-2021)

Information inför dosleveran-
törsbytet
 (Region Östergötland
2021-03-16)

Länkar

  Apoteket AB:swebbplats
Information om tjänsten dosdispenserade läkemedel 
  Dosdispenserbart sortiment
Se Apoteket AB:s webbplats Dossortiment Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping
  Patientjournalens sidor om Pascal och Cosmic 

 

Riktlinjer 

  Dosdispenserade läkemedel
i Östergötlands län
 
Pascal, reservrutin
Läkemedelshantering i
Cosmic

 

Kontakt 

Apoteket AB:s kundtjänst
Öppet vardagar kl 8-17
tfn: 010 - 447 86 86
e-post: apodos@apoteket.se  

Övriga frågor
Kontakta Läkemedelsenheten, Region Östergötland 
via
e-post