Landstinget i Östergötland

Dosdispenserade läkemedel i öppenvård

Tjänsten dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för patienter med regelbunden och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar.

I tjänsten ingår dosdispenserade läkemedel för en eller två veckors förbrukning, sammanställning av utskrivna läkemedel i "Förteckning recept" samt leverans till apotek eller apoteksombud. Läkemedel som inte kan dosdispenseras beställs i orginalförpackning för leverans eller hämtas ut på valfritt apotek.

Förutsättningar för att nyttja tjänsten är att patienten:

  • har en regelbunden och stabil medicinering
  • inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar
  • bör ha minst tre dispenserbara läkemedel på sin läkemedelslista

Mer information

Region Östergötland upphandlar tjänsten tillsammans med regionerna Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköping. Idag tillhandahålls tjänsten av Apotekstjänst Sverige AB.

Pascal är IT-stödet för receptförskrivning till patienter med dosdispenserade läkemedel. För mer information om Pascal se länk i högerspalten. 

Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, bland annat på Läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte. Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering. Aktuellt dossortiment finns under "Dokument" i högerspalten. 

Länkar

   
Apotekstjänsts webbplats
Information om tjänsten dosdispenserade läkemedel
Patientjournalens sidor om Pascal och Cosmic

Dokument

   
Dosdispenserbart sortiment (uppdaterad 2020-12-22)
Öppettider jul och nyår 2020
Tillfälligt tidigarelagda stopptider jul och nyår 2020

Information om avtalet med Apotekstjänst AB

Vid behov av att skicka fax till Apotekstjänst AB ska Fax - Försättsblad
användas

Riktlinjer

   

Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län  

Pascal, reservrutin

Läkemedelshantering i Cosmic

Kontakt


Apotekstjänst AB:s kundtjänst
Öppet vardagar kl 8-17
tfn: 010-221 69 70
fax: 08-766 79 95
e-post:
kundtjanst@apotekstjanst.se

Adress för brevförsändelse:
Apotekstjänst Sverige AB
181 85 Lidingö

Övriga frågor
Kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.