Landstinget i Östergötland

Dosdispenserade läkemedel


Tjänsten dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar.

Från 11 maj 2017 gäller ett nytt fyraårigt ramavtal med Apotekstjänst Sverige AB.

Riktlinje

Syftet med riktlinjen är att:

  • Förtydliga vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en läkare ska kunna fatta beslut om tjänsten dosdispenserade läkemedel.
  • Skapa en enhetlig och säker överföring av förskrivningar och information mellan förskrivare, patient/kontaktperson/sjuksköterska och dosleverantör/apotek.

Riktlinjerna vänder sig till förskrivare och vårdpersonal i Region Östergötland, kommunal vårdpersonal och apotekens personal.

Pascal är IT-stödet för läkemedelsförskrivning till patienter med dosdispenserade läkemedel och ska användas vid insättning/ändring/utsättning. Genom Pascal har användaren tillgång till patientens aktuella läkemedelsförskrivningar samt dossortiment. För mer information om Pascal se Patientjournalens sidor.

Stopptid för akut ny insättning/ändring/utsättning är kl 14:00 vardagar.

Länk till riktlinje - Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län 

Länk till rutin som beskriver hantering i Cosmic för patienter som är kopplade till tjänsten dosdispenserade läkemedel via Pascal  -  Rutiner för läkemedelshantering i Cosmic

  

Dossortiment

Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, bland annat på Läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte.

Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering. Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.

Sortimentslista för disdispenserade läkemedel (2019-07-02)
Listan är i excel format och möjlig att sortera i t.ex. bokstavsordning eller efter ATC-kod.


 

Nyheter

Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med vårens helgdagar 

Kontaktuppgifter Apotekstjänst Sverige AB

Öppet vardagar kl 8-17

tfn: 010-221 69 70
fax: 08-766 79 95
e-post: kundtjanst@apotekstjanst.se

Adress för brevförsändelse:
Apotekstjänst Sverige AB
181 85 Lidingö

Apotekstjänst webbplats
Information om tjänsten dosdispenserade läkemedel

Blanketter för tjänsten dosdispenserade läkemedel

Apotekstjänst webbplats

Fax - Försättsblad