Landstinget i Östergötland

Läkemedelsförsörjning

 
Läkemedelsförsörjning omfattar beställning och leverans av läkemedel på rekvisition till Region Östergötlands enheter. 

Även beredningar med cytostatika och sterila läkemedel från Beredningsenheten samt farmaceutiska tjänster så som läkemedelsservice räknas till läkemedelsförsörjningen. Idag har regionen ett avtal med Apoteket AB.

Läkemedelsförsörjningen regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning(LVFS 2012:8)

Riktlinjer, rutiner och manuler

Här samlas de regionövergripande riktilnjer, rutiner och manualer som gäller för läkemedelsförsörjningen. 

 

 

Antidotförråd i Region Östergötland

Innehåller kontaktuppgifer och information om hur läkemedel hämtas och debiteras från antidotförråden.

Beredningsenheten, handbok för beställande enheter

Handbok för att beställa beredningar från Apoteket AB berednignsenhet. Innehåller stopp och leveranstider för beställningar. 

Tillhörande manuler: Lathund för pris på beredningar

  Beställa läkemedel från Apoteket AB

Lathund för stopp- och leveranstider samt kostnader för att beställa läkemedel.

Läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal

Listar de läkemedel som enligt föreskrifterna ska dokumenteras i förbrukningsjournal.

  Läkemedelsautomat - läkemedelshantering 

Rutin för läkemedelshantering och ansvarsfördelning för läkemedelsautomater, en elektroniskt styrd lagerplats.

Tillhörande rutin:
Läkemedelsautomat - Reservrutin

 

Tillhörande manual:
Läkemedelsautomat - Manualer

 

Tillhörande blanketter:
Läkemedelsautomat: Förbrukningsjournal vid nödöppning
Läkemedelsautomat: Journal vid felaktigt uttag i läkemedelsautomat
Läkemedelsautomat: Journal vid utlån av läkemedel

  Läkemedel i kommunala förråd - gemensam lista för Östergötland
De läkemedel som kan beställas till kommunala förråd i Östegötland. 
  Nyttjande av gemensamt förråd för läkemedel 
Beskriver hur det fungerar att hämta läkemedel från sällansortiment och buffertlager i sjukhusens gemensamma förråd för läkemedel.
  Ordination av läkemedel utanför bassortiment
Vägledning om hur läkemedel ska ordnas om det inte finns i enhetens bassortiment.
  Reservrutin - beställning och leverans av läkemedel i hel förpackning

Reservrutin vid driftstörningar att beställa läkemedel i hel förpackning från Apoteket AB.

  Reservrutin - beställning och leverans från Sjukhusapotekets beredningsenhet, Apoteket AB

Reservrutin vid driftstörningar att beställa beredningar från Apoteket AB

  Solidarisk finansiering, enhetligt kostnadsansvar för läkemedel
Berättar bland annat om hur läkemedel som omfattas av smittskyddslagen ska rekvieraras.
  Söka läkemedel i SVEPA
Manual för hur databasen Svepa fungerar för att söka läkemedel i gemensamt förråd och/eller se vilka enheter med tjänsten läkemedelsservice som har läkemedlet i sitt bassortiment.
  Utbytbara läkemedel - regionala tillägg
Är en lista över de läkemedel som inom Region Östergötland är utbytbara.

  

Mer information om avtalet och tjänster

 
Avtalet UC 2017-206 i sin helhet och prisbilaga finns i TendSign

Nedan finns information om beställning av läkemedel i hel förpackning och beredningar. 

   Läkemedel från beredningsenheten                                    
   Läkemedel i hel förpackning

             

Nedan finns information om de olika tilläggstjänsterna. Särskilt avtal krävs mellan enheten och Apoteket AB.

Tjänstebeskrivning Antidot-akutförråd  

Tjänstebeskrivning Buffertförråd

Tjänstebeskrivning Katastrofförråd med akutväskor
  Tjänstebeskrivning Läkemedelsautomat 
Tjänstebeskrivning Läkemedelsservice
  Tjänstebeskrivning Sällansortimentsförråd 
Tjänstebeskrivning Vätskevagnsservice
Tjänstebeskrivning Övriga farmaceutiska tjänster
Tjänstebeskrivning Förfyllda sprutor
Läkemedelsförsörjning, prislista, tilläggstjänster

 

Länkar

   
Beställningssystem - WebbAbest
Blanketter på Apoteket AB:s hemsida
Medicinsk tekniks sidor om Läkemedelsautomater
Regionens sidor om Läkemedelsavfall

Dokument

   

Läkemedelsmeddelande december 2019

Läkemedelsmeddelande oktober 2019

Läkemedelsmeddelande juni 2019

Läkemedelsmeddelande mars 2019

Kontakt


Apoteket AB:s kundtjänst

tel: 010-447 7300
E-post:
Läkemedelsleveranser  
Beredningsenheten 

Sjukhusapoteken nås på följande e-post:
Sjukhusapoteket Linköping
Sjukhusapoteket Motala
Sjukhusapoteket Norrköping

Faxnummer
Läkemedelsleveranser:
018-611 97 00
Beredningsenheten:
010-103 89 42

Övriga frågor
Kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post