Landstinget i Östergötland

Restnoterade läkemedel

 
Bristande tillgänglighet av läkemedel kan bero på flera olika saker. Ofta benämns dessa situationer som restnoteringar men kan även vara avregisteringar av läkemedel.  

Både läkemedel som beställs på rekvisiton och receptläkemedel påverkas av restnoteringar i olika grad. Uppgifter om restnoteringar kommer från läkemedelsföretagen och prognoserna för när läkemedlen åter beräknas vara tillgängliga kan variera och förändras. Region Östergötland bevakar uppgifter om restnoteringar för rekvisitionsläkemedel samt för de receptläkemedel med ordinationsmallar i Cosmic. 
 

Publicerade nyheter

Nyheter om bristande tillgänglighet av läkemedel publiceras vid större och komplexa restsituationer. Nedan finns länkar till aktuella restsituationer och avregisteringar för vilka nyheter publicerats.

Publicerade nyheter uppdateras vid större förändringar. För aktuell information om läkemedel som beställs via rekvisition se Veckans varuinformation under Länkar eller kontakta Apoteket AB.

Berört läkemedel Nyhet publicerad
Nitrazepam - utgår 2020-07-02
Theralen, 5 mg, tablett och 40 mg/ml, oral lösning 2020-06-22
Tiamin Injektionsvätska - utgår 2020-01-27
Spasmofen - utgår 2020-01-10
Ceftazidim 500 mg, 1 g och 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska 2019-12-23
Amilorid, 5 mg, tablett - utgår 2018-10-25
Furix Retard (furosemid) - utgår 2019-08-21
Klemastin (Tavegyl), 1 mg/ml, inj. - utgår 2019-05-29 
Lunelax - utgår 2019-08-14
Morfin (Dolcontin), flera styrkor, depottablett och depotgranulat till oral susp. 2018-12-20
Pyrvinium (Vanquin) 50 mg tablett - utgår 2019-09-03
Cefadroxil Mylan, pulver till oral suspension, 100 mg/ml 2017-09-22

Länkar

 

Under pågående situation med Corona uppdaterar Region Östergötlands Kontrolltorn en veckolista (uppdaterad 20-09-29) på akutuella läkemedel som hanteras.
Läkemedelsverkets restnoteringslista samlar läkemedelsföretagens inrapporterade restnoteringar
Apoteket AB:s Veckans varuinformation (uppdaterad 2020-09-28) om restnoterade rekvisitionsläkemedel 
Lagerstatus hos öppenvårdsapoteken ses på Fass.se för respektive läkemedel
Extemporeläkemedel tillverkade av APL, se deras produktregister
Information om licensläkemedel på Läkemedelsportalen 

Dokument

   
Vad är en restnotering? Filmer från Läkemedelsverket

Kontakt


Rekvisiton
Apoteket AB:s kundtjänst
tel: 010-447 7300
e-post: order@apoteket.se

Recept
Vid frågor för specifik patient kan kontakt tas med respektive öppenvårdsapotek, se kontaktlista.

Övriga frågor
Kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.