Landstinget i Östergötland

Restnoterade läkemedel

 
Bristande tillgänglighet av läkemedel kan bero på flera olika saker. Ofta benämns dessa situationer som restnoteringar men kan även vara avregisteringar av läkemedel.  

Både läkemedel som beställs på rekvisiton och receptläkemedel påverkas av restnoteringar i olika grad. Uppgifter om restnoteringar kommer från läkemedelsföretagen och prognoserna för när läkemedlen åter beräknas vara tillgängliga kan variera och förändras. Region Östergötlands sortimentsråd för läkemedel bevakar uppgifter om restnoteringar för rekvisitionsläkemedel samt för de receptläkemedel med ordinationsmallar i Cosmic samt dosdispenserade läkemedel. 
 

Avregisterade läkemedel

Nyheter om avregisterde av läkemedel publiceras vid större och komplexa avregisteringar. Nedan finns länkar till aktuella  avregisteringar för vilka nyheter publicerats. Publicerade nyheter uppdateras vid större förändringar.

För aktuell information om läkemedel som beställs via rekvisition se sortimentsrådets Veckans Läkemedelsinformation under Länkar eller kontakta Apoteket AB.

Berört läkemedel Nyhet publicerad
Fenemal Meda och Fenemal RECIP  2020-10-29
Adalat, 10 mg tablett  2020-10-15
Glibenklamid Recip 1,75 mg och 3,5 mg  2020-10-12
Papaverin Meda, 40 mg  2020-10-12
Nitrazepam  2020-07-02
Theralen, 5 mg, tablett och 40 mg/ml, oral lösning 2020-06-22
Tiamin Injektionsvätska  2020-01-27
Spasmofen  2020-01-10
Pyrvinium (Vanquin) 50 mg tablett  2019-09-03
   

Länkar

 

Veckans läkemedelsinformation (uppdaterad 21-01-11)  från Region Östergötlands sortimentsråd innehåller läkemedelsinformation om exempelvis aktuella läkemedel med bristande tillgång
Läkemedelsverkets restnoteringslista samlar läkemedelsföretagens inrapporterade restnoteringar
Lagerstatus hos öppenvårdsapoteken ses på Fass.se för respektive läkemedel
Extemporeläkemedel tillverkade av APL, se deras produktregister
Information om licensläkemedel på Läkemedelsportalen 

Dokument

   
Vad är en restnotering? Filmer från Läkemedelsverket

Kontakt


Rekvisiton
Apoteket AB:s kundtjänst
tel: 010-447 7300
e-post: order@apoteket.se

Recept
Vid frågor för specifik patient kan kontakt tas med respektive öppenvårdsapotek, se kontaktlista.

Övriga frågor
Kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.