Landstinget i Östergötland

Restnoterade läkemedel


Bristande tillgänglighet av läkemedel kan bero på flera olika saker. Ofta benämns dessa situationer som restnoteringar.  

Både läkemedel som beställs på rekvisiton och receptläkemedel påverkas av restnoteringar i olika grad. Uppgifter om restnoteringar kommer från läkemedelsföretagen och prognoserna för när läkemedlen åter beräknas vara tillgängliga kan variera och förändras. Region Östergötland bevakar uppgifter om restnoteringar för rekvisitionsläkemedel samt för de receptläkemedel med ordinationsmallar i Cosmic. 
 

Publicerade nyheter

Nyheter om bristande tillgänglighet av läkemedel publiceras vid större och komplexa restsituationer. Nedan finns länkar till aktuella restsituationer för vilka nyheter publicerats.

Publicerade nyheter uppdateras vid större förändringar. För aktuell information om läkemedel som beställs via rekvisition se Veckans varuinformation under Länkar eller kontakta Apoteket AB.

Restnoterat läkemedel Nyhet publicerad
Akamprosat (Campral), 333 mg, enterotablett 2019-10-21
Fentanyl 50mikrogram/ml injektionsvätska 2019-10-08
Aciklovir, 25 mg/ml, konc. till inf. 2019-07-17
Amilorid, 5 mg, tablett - utgår 2018-10-25
Doxazosin (Alfadil, Alfadil BPH), 8 mg, depottablett 2019-03-25
Furix Retard (furosemid) - utgår 2019-08-21
Klemastin (Tavegyl), 1 mg/ml, inj. - utgår 2019-05-29 
Lunelax - utgår 2019-08-14
Morfin (Dolcontin), flera styrkor, depottablett och depotgranulat till oral susp. 2018-12-20
Pyrvinium (Vanquin) 50 mg tablett 2019-09-03
Zopiklon (Imovane), 5 mg och 7,5 mg, tablett 2019-01-16

Länkar

   
Läkemedelsverkets restnoteringslista samlar läkemedelsföretagens inrapporterade restnoteringar
Apoteket AB:s Veckans varuinformation om restnoterade rekvisitionsläkemedel (uppdaterad 2019-11-21) 
Lagerstatus hos öppenvårdsapoteken ses på Fass.se för respektive läkemedel
Extemporeläkemedel tillverkade av APL, se deras produktregister
Information om licensläkemedel på Läkemedelsportalen 

Dokument

   
Vad är en restnotering? Filmer från Läkemedelsverket

Kontakt


Rekvisiton
Apoteket AB:s kundtjänst
tel: 010-447 7300
e-post: order@apoteket.se

Recept
Vid frågor för specifik patient kan kontakt tas med respektive öppenvårdsapotek, se kontaktlista.

Övriga frågor
Kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.