Landstinget i Östergötland

Restnoterade läkemedel


Bristande tillgänglighet av läkemedel kan bero på flera olika saker. Ofta benämns dessa situationer som restnoteringar.  

Både läkemedel som beställs på rekvisiton och receptläkemedel påverkas av restnoteringar i olika grad. Uppgifter om restnoteringar kommer från läkemedelsföretagen och prognoserna för när läkemedlen åter beräknas vara tillgängliga kan variera och förändras. Region Östergötland bevakar uppgifter om restnoteringar för rekvisitionsläkemedel samt för de receptläkemedel med ordinationsmallar i Cosmic. 
 

Publicerade nyheter

Nyheter om bristande tillgänglighet av läkemedel publiceras vid större och komplexa restsituationer. 

Publicerade nyheter uppdateras vid större förändringar, för aktuell information om läkemedel som beställs via rekvisition se Veckans varuinformation under Länkar eller kontakta Apoteket AB.

Restnoterat läkemedel  Nyhet publicerad
Adrenalin, 0,1 mg/ml, inj. 2019-03-04
Amilorid, 5 mg, tablett - utgår 2018-10-25
Doxazosin (Alfadil, Alfadil BPH), 4 mg och 8 mg, depottablett 2019-03-25
Glycerylnitrat (Nitroglycerin), 0,25 mg och 0,5 mg, resoriblett - utgår 2019-05-15
Klemastin (Tavegyl), 1 mg/ml, inj. - utgår 2019-05-29 
Litium (Lithionit), 42 mg (6 mmol), depottablett 2019-07-09
Magnesium (Addex-Mg), 1 mmol/ml, konc. till inf. 2019-05-27
Morfin (Dolcontin), flera styrkor, depottablett 2019-12-20
Salbutamol (Ventoline), 5 mg/ml, lösn. för nebulisator 2019-06-17
Vancomycin, 500 mg, pulver till konc. till inf. 2019-05-30
Vitamin K (Konakion Novum), 10 mg/ml, inj. 2019-07-01
Zopiklon (Imovane), 5 mg och 7,5 mg, tablett 2019-01-16

Länkar

   
Läkemedelsverkets restnoteringslista samlar läkemedelsföretagens inrapporterade restnoteringar
Under vecka 27-32 publicerar ingen Veckans varuinformation. Läs mer i nyheten
Lagerstatus hos öppenvårdsapoteken ses på Fass.se för respektive läkemedel
Extemporeläkemedel tillverkade av APL, se deras produktregister
Information om licensläkemedel på Läkemedelsportalen

Dokument

   
Vad är en restnotering? Filmer från Läkemedelsverket

Kontakt


Rekvisiton
Apoteket AB:s kundtjänst
tel: 010-447 7300
e-post: order@apoteket.se

Recept
Vid frågor för specifik patient kan kontakt tas med respektive öppenvårdsapotek, se kontaktlista.

Övriga frågor
Kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.