Landstinget i Östergötland

Restnoterade läkemedel


Bristande tillgänglighet av läkemedel kan bero på flera olika saker. Ofta benämns dessa situationer som restnoteringar.  

Både läkemedel som beställs på rekvisiton och receptläkemedel påverkas av restnoteringar i olika grad. Uppgifter om restnoteringar kommer från läkemedelsföretagen och prognoserna för när läkemedlen åter beräknas vara tillgängliga kan variera och förändras. Region Östergötland bevakar uppgifter om restnoteringar för rekvisitionsläkemedel samt för de receptläkemedel med ordinationsmallar i Cosmic. 
 

Publicerade nyheter

Nyheter om bristande tillgänglighet av läkemedel publiceras vid större och komplexa restsituationer. 

Publicerade nyheter uppdateras vid större förändringar, för aktuell information om läkemedel som beställs via rekvisition se Veckans varuinformation under Länkar eller kontakta Apoteket AB.

Publicerad datum Läkemedel
15 maj 2019 Nitroglycerin resoriblett (avregistrerad)
12 april 2019 Ergenyl injektionsvätska
25 mars 2019 Doxazosin 4 mg och 8 mg
4 mars 2019 Adrenalin 0,1 mg/ml
16 januari 2019 Zopiklon (Imovane) 5 mg och 7,5 mg
20 december 2018 Dolcontin 5 mg, 10 mg, 30 mg och 60 mg
25 oktober 2018 Amilorid 5 mg (avregistrerad)

Länkar

   
Läkemedelsverkets restnoteringslista samlar läkemedelsföretagens inrapporterade restnoteringar
Veckans varuinformation Samlar information om restnoterade rekvisitions läkemedel från Apoteket AB (Uppdaterad: 2019-05-16) 
Lagerstatus hos öppenvårdsapoteken ses på Fass.se för respektive läkemedel
Extemporeläkemedel tillverkade av APL, se deras produktregister
Information om licensläkemedel på Läkemedelsportalen

Kontakt


Rekvisiton
Apoteket AB:s kundtjänst
tel: 010-447 7300
e-post: order@apoteket.se

Recept
Vid frågor för specifik patient kan kontakt tas med respektive öppenvårdsapotek, se kontaktlista.

Övriga frågor
För generella frågor kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.