Region Östergötland

Spädningsscheman - externt

 

Ett regionsövergripande spädningsschema för antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel togs fram på uppdrag av Läkemedelskommittén. Dokumentet uppdateras löpande samt vid ny upphandlingsperiod.

Schemat innehåller bland annat spädningsanvisningar, hållbarhetstider för spädda lösningar och tider för injektion/infusion. Ordinationsmallar för i spädningsschemat upptagna produkter finns tillgängliga i Cosmic, där det även länkas till spädningsanvisning.

Spädningsschemat gäller för vuxna och i de doser som är angivet i schemat.

Hela dokumentet kan skrivas ut via länken nedan.

 Spädningsschema antibiotika, antimykotika, antivirala läkemedel  2020-08-13