Landstinget i Östergötland

Utbytbara läkemedel

Som hjälp vid byte mellan utbytbara läkemedel finns webbplatsen fass.se . Klicka på länken ”Utbytbara läkemedel” för framsökt läkemedel för att se alternativ. Inom Region Östergötland finns även en utarbetad lista över läkemedel som bedömts som utbytbara trots att de inte finns upptagna på Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel.

Sjuksköterskor har rätt att byta läkemedel enligt funktionen via fass.se och Region Östergötlands lista över utbytbara läkemedel om rutin för hantering av utbyte finns dokumenterad i enhetens lokala rutin för läkemedelshantering. Lokal rutin fastställs av verksamhetschef eller motsvarande. 
 

Samtliga byten mellan utbytbara läkemedel ska dokumenteras, se rutin. 

Utbytbara läkemedel - regionala tillägg   

   

Rutiner för läkemedelshantering i Cosmic

se avsnitt "Utbytbara läkemedel - generisk substitution"