Landstinget i Östergötland

Toxisk Läkemedelshantering

För hantering av cytostatika respektive andra toxiska läkemedel, finns särskilda riktlinjer samlade för Region Östergötland.

 

Riktlinje - hantering av cytostatika/cytotoxiska läkemedel 
Riktlinje - hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt