Landstinget i Östergötland

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén har ambitionen att vara en resurs för dig som arbetar i vården. Läkemedelskommittén verkar för ökad kunskap om läkemedel i länet.
 
På vår hemsida finns information från Läkemedelskommitténs expertgrupper inom respektive terapiområde och aktuella läkemedelsfrågor. Expertgrupperna utgör en viktig kontaktyta för dig som förskrivare, men också för andra aktörer såväl inom som utanför landstinget, exempelvis läkemedelsindustrin.

 

Inbjudan till 2019 års vårmöte om läkemedel i Region Östergötland, samarbete med LIF, läs mer här

 

 

 

 

Läkemedelswebben

 

Kontaktuppgifter
Läkemedelskommittén 
Region Östergötland 
Ledningsstaben
581 91 Linköping
Besöksadress:
St Larsgatan 49 B

E-post: lakemedel@regionostergotland.se
Tel: 010-103 7384
Fax: 010-103 7100