Landstinget i Östergötland

Protokoll m m

Läkemedelkommitténs protokoll och andra riktlinjedokument finns här. Betänk att det många gånger finns ett pågående arbete gällande uppdateringar i dessa frågor.

Sammanträdesprotokoll
Relation till läkemedelsindustrin
Möteskalendarium
Jäv