Landstinget i Östergötland

Expertgrupperna

Läkemedelskommitténs expertgrupper utgör den breda förankringen av läkemedelsarbetet ut i verksamheterna.
 
Detta sker genom att grupperna bland annat har en lämplig sammansättning avseende sin representation över länets olika delar, men också avseende fördelning mellan primärvård och sjukhusvårdsrepresentation. Vidare är medlemmarna aktiva i den dagliga verksamheten och har därmed en roll såsom förebilder och lokala opinionsbildare.