Landstinget i Östergötland

Ledamöter

Läkemedelskommittén består till största delen av de sammankallande i de olika expertgrupperna. Detta innebär en bred förankring över länet, men också inkluderande representation från såväl primärvård som sjukhusvård. Vidare finns också representation från pediatrik och hälsoekonomi (CMT). 
 

 

Ledamöter

 

 

Ordförande
Christina Fischer

 
Huvudsaklig arbetsplats: Läkemedelsenheten, Regionledningskontoret
Huvudsaklig verksamhetstitel: Distriktsläkare
E-postadress:

christina.fischer@regionostergotland.se

   

 

Fadi Chedid

 
Huvudsaklig arbetsplats: Allergicentrum, Universitetssjukhuset,
Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: ST-läkare, distriktsläkare
E-postadress:

fadi.chedid@regionostergotland.se

   

Miryam Spångerud 

 
Huvudsaklig arbetsplats: Hudkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare
E-postadress:

miryam.spangerud@regionostergotland.se

 

 

Anna Karlsson

 
Huvudsaklig arbetsplats: Kvinnoklinken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare
E-postadress:

Anna.Br.Karlsson@regionostergotland.se

 

Håkan Hanberger

 
Huvudsaklig arbetsplats: Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare, professor
E-postadress:

Hakan.Hanberger@liu.se

 

Nils Thelin  
Huvudsaklig arbetsplats: Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset
Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare
E-postadress:

nils.thelin@regionostergotland.se

 

 

Helena Gauffin

 
Huvudsaklig arbetsplats: Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare
E-postadress:

Helena.Gauffin@regionostergotland.se

 

Gabrielle Danielsson

 
Huvudsaklig arbetsplats: Barnkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare
E-postadress:

Gabrielle.Danielsson@regionostergotland.se

 

Ulf Rosenqvist

 
Huvudsaklig arbetsplats: Medicinska specialistkliniken, Lasarettet i Motala
Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare
E-postadress:

Ulf.Rosenqvist@regionostergotland.se

 

Peter Wodlin

 
Huvudsaklig arbetsplats: Kardiologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare
E-postadress:

Peter.Wodlin@regionostergotland.se

 


Maria Myrgård

 
Huvudsaklig arbetsplats:
Barnhälsovården i Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Barnhälsovårdsöverläkare
E-postadress:

 Maria.Myrgard@regionostergotland.se


 

Vyron Lykiardopoulos

 
Huvudsaklig arbetsplats: Magtarm-medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare
E-postadress:

Vyron.Lykiardopoulos@regionostergotland.se

 

 

Lars-Åke Levin
 
Huvudsaklig arbetsplats: Linköpings universitet
Huvudsaklig verksamhetstitel: Universitetslektor
E-postadress:

lars-ake.levin@liu.se

 

Adjungerade ledamöter


Ylva Böttiger

 
Huvudsaklig arbetsplats: Klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset
Huvudsaklig verksamhetstitel: Professor, verksamhetschef vid Klinisk farmakologi
E-postadress:

Ylva.Bottiger@liu.se

 

Ulrika Whiss

 
Huvudsaklig arbetsplats: Läkemedelsenheten, ledningsstaben Region Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Enhetschef
E-postadress:

Ulrika.Whiss@regionostergotland.se

 

Sara Hjalmarsson
 
Huvudsaklig arbetsplats: Funktionsrätt Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Ombudsman
E-postadress: Sara.Hjalmarsson@telia.com

 

Lars Cöster

 
Huvudsaklig arbetsplats: Funktionsrätt Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Ombudsman
E-postadress:

Lars.Coster@telia.com