Landstinget i Östergötland

Länkar


  

Graviditet och amning
Biverkningar
Interaktioner
Rekommendationer och riktlinjer
Nya läkemedel
Evidensbaserad Medicin (EBM)
Myndigheter
Lagar och regler
Nyhetsbrev
Handböcker/tidskrifter
Antidotregistret

ePed - läkemedelsinstruktioner till barn

Obs! Läkemedelsinstruktionerna är kvalitetssäkrade av Karolinska Universitetssjukhuset men är ännu inte fastställda inom Region Östergötland. Ett arbete är påbörjat för att ta fram lokalt anpassad information.