Region Östergötland

Handböcker/tidskrifter

 

Prescrire  

Läkemedelsboken  

Martindale - The complete drug reference (via BMJ)  

MedlinePlus - U.S. National Library of Medicine  

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

 

Hudatlas