Region Östergötland

Amilorid försvinner från marknaden

Amilorid 5 mg tablett (kaliumsparande diuretika) försvinner från den svenska marknaden i samtliga förpackningsstorlekar. Företaget anger att tillverkningen upphör till följd av produktionsproblem och tillgängligheten kan därmed redan nu vara begränsad.

Patienter med recept på Amilorid behöver få annat alternativ förskrivet.

Inget annat läkemedel finns på den svenska marknaden som enbart innehåller amilorid, men kombinationsprodukter med hydroklortiazid finns som tidigare att förskriva.

Vid behov av enbart amilorid kan licensalternativ finnas att tillgå. För förskrivning av licensläkemedel krävs att även en licensansökan görs till Läkemedelsverket. Observera att licensläkemedel normalt sett inte är lagerförda på apotek och kan därför ha längre leveranstider. Ta kontakt med respektive apotek för aktuell information om vilka licensläkemedel de kan få tag på. Kontaktlista till apotek i Östergötland finns på intranätet. För mer information om licensläkemedel och licensansökan, se licenssidan på Lisa.

Se även nyhetsartikel om Amilorid på Janusinfo (Stockholms Läns Landsting).