Region Östergötland

Brist på B-12 i tablettform

Uppdaterad info!

2020-08-12 Betolvidon tabletter, 1 mg, finns åter och restnoteringen är avslutad.

2020-06-25 - Eventuellt kommer det finnas dispensförpackningar på Betolvex tillgängliga redan v.27.

Läkemedelsverket meddelar att både Betolvex tabletter, 1 mg, och Betolvidon tabletter, 1 mg, är restnoterade till preliminärt augusti respektive september.
Behepan tabletter, 1 mg, är avregistrerad.

 Läkemedelskommittén i Östergötlands expertgrupp för endokrinologi rekommenderar följande:

  1. Behandlingsuppehåll under restnotering. Detta då det tar lång tid att tömma sina depåer och de allra flesta patienter som får B12 i tablettform landar mycket högt i sina värden.
  2. Om behandling är nödvändig, förskriv TrioBe tablett.
  3. Injektionsbehandling med hydroxokobalamin Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml (Behepan eller Hydroxocobalamin Alternova).