Region Östergötland

Brist på Kajos mixtur

Uppdaterad info!

2019-08-16 - Även licensalternativet Kajos Meda oral lösning omfattas nu av rest. Apoteket AB hänvisar till möjligt licensalterantiv i annan styrka och beredningsform för vilken egna licenser behöver sökas, se mer information nedan.

2019-08-08 – Regionövergripande generell licens för Kajos Meda (från Norge) i sluten vård är beviljad.

Läkemedlet Kajos (kaliumcitrat), oral lösning 33 mg (0,85 mmol) K+/ml, kan inte levereras för närvarande på grund av produktionsproblem, men beräknas vara åter i slutet av september.

Alternativ
I de situationer där Kaleorid/Kaliumklorid depottablett 750 mg eller intravenös tillförsel av kalium inte är lämplig kan licensalternativen nedan finnas:

  • Kajos, oral lösning, 33 mg (0,85 mmol) K+/ml, Meda Norge, varunummer 828989.
    - En regionövergripande licens finns godkänd och egen licens för denna behöver inte motiveras.
  • Kalium-Verla, granulat 5,4 g, Verla-Pharm Arzneimittel, varunummer 743082.
    - Observera skillnad i styrka och beredningsform! Egna licenser behöver sökas för denna licensvara.

Den regionövergripande generella licensen för Kajos Meda innebär att generella licenser för enskilda kliniker inte behöver sökas för detta läkemedel för att det ska kunna beställas på rekvisition till Region Östergötland. Dock meddelar Apoteket AB att även den nu är restnoterad och tillgången på den därav mycket begränsad. Vid behov av licenspreparatet Kalium-Verla måste medicinsk bedömning och egen licensmotivering göras på varje enskild klinik då både styrka och beredningsform skiljer från Kajos.

För recepthantering krävs enskilda licenser.

Övrig information
Produktresumé nås via originalprodukt Kajos i FASS eller för Kajos Meda på norska, se dokument.
Produktresumé för Kalium-Verla finns enbart på tyska, se dokument.

Prognoser för restnoterade läkemedel som beställs via rekvisition uppdateras veckovis och publiceras på sidan Restnoterade läkemedel. Löpande uppdatering av prognoser kan ibland även ses på Läkemedelsverkets restnoteringslista.

För ytterligare information om tillgängliga alternativ och information kring beställningar av läkemedel i sluten vård, kontakta Apoteket AB via telefonnummer 010-447 73 00, eller e-post order@apoteket.se.

Vid behov av stöd i specifika frågor rörande licensläkemedel och dess produktresuméer, kan Läkemedelsinformationscentralen kontaktas via Lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se

Vid övriga frågor, kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedel via lakemedel@regionostergotland.se