Region Östergötland

Brist på Theralen tablett, 5 mg och orala droppar, 40 mg/ml

Uppdatering!
2020-07-09 För patienter som inte kan använda godkända läkemedel finns licensalternativ tillgängliga, ta kontakt med berört apotek för dialog om aktuella produkter. Enskild licens behöver motiveras.
Apoteket AB föreslår: Theralene 5 mg, tablett, Laboratoire XO, varunummer 775708. Ledtid cirka 3 veckor.  

Företaget Sanofi meddelar att det vid slutet av juni 2020 kommer att uppstå en brist på Theralen filmdragerad tablett, 5 mg och senare under året även på Theralen orala droppar 40 mg/ml.

För orala droppar finns andra generiska preparat på marknaden, men för tabletter 5 mg finns i dagsläget inget likvärdigt alternativ.

Kvarvarande alimemazin-produkter på marknaden:

  • Alimemazin Evolan orala droppar 40 mg/ml samt Alimemazin Orifarm orala droppar 40 mg/ml (den senare är restnoterad och beräknas finnas åter 1 sept 2020). Recept på Theralen droppar 40 mg/ml kan bytas ut på apotek till något av de ovanstående generiska preparaten.
  • Alimemazin Evolan, kapsel 20 mg
  • APL förbereder för att starta tillverkning av Alimemazin kapsl 5 mg. APL kan i dagsläget inte lämna någon tidsangivelse för när deras kapslar finns för beställning.