Region Östergötland

Dagens Dos - nytt temanummer om kostnadseffektiva läkemedelsval

Nu finns årets första nummer av Dagens Dos ute! Det är ett temanummer om kostnadseffektiva läkemedelsval där Läkemedelskommitténs expertgrupper delar med sig av möjliga besparingsåtgärder inom läkemedelsområdet.

Alla nummer av Dagens Dos hittar du här

Trevlig läsning önskar redaktionsgruppen!