Region Östergötland

Diklofenaks miljöpåverkan

Påverkan på miljön och behandlingsrekommendationer

Den aktiva substansen diklofenak är ett vanligt smärtstillande och antiinflammatoriskt läkemedel som säljs receptfritt på apotek och i övrig handel. Flertalet vetenskapliga studier har visat att diklofenak återfinns i vattendrag, både i Sverige och i länder som tillverkar läkemedlen. När läkemedlet kommer ut i vatten har det visat sig att det påverkar fiskar och andra djur, vilket Janusinfo har rapporterat om.

För mer information om diklofenaks miljöpåverkan, se Janusinfos nyhet och Janusinfo Miljö och Läkemedel.

Diklofenak är inte rekommenderad av Läkemedelskommittén i Östergötlands expertgrupp för Smärta och Neurologi vid behandling av nociceptiv och inflammatorisk smärta. Förstahandsvalet är istället naproxen, som har lägre risker för hjärtkärlhändelser vid långtidsbehandling och lägre miljöpåverkan än diklofenak.

Även om diklofenak inte är förstahandsvalet finns det patienter som har behov av förskrivet diklofenak och invånare i Östergötland kan fortsatt köpa diklofenak receptfritt i både tablettform och gelform för egenvård.
 

Informationsinsats på apotek

Öppenvårdsapotek har från och med den 3/10 2018 börjat informera kunder om diklofenaks negativa miljöpåverkan, både i butik och e-handel. Läs mer om informationsinsatsen på Sveriges Apoteksförening.
 

Hur kan medarbetare inom Region Östergötland bidra?

  • Genom att där det är möjligt, utifrån patientens behov, välja annat läkemedel än diklofenak vid förskrivning eller egenvårdsrådgivning.
     
  • Genom att informera patienter om:
    • Att bara hämta ut så mycket läkemedel som motsvarar förväntat behov.
    • Att lämna in alla gamla eller överblivna läkemedel till apotek. Det gäller alla beredningsformer, såväl tabletter som exempelvis geler och suppositorier.