Region Östergötland

Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med jul- och nyårshelgen

Ordinarie stopptider för när ordinationsändringar till patienter med dosdispenserade läkemedel ska vara leverantören Apotekstjänst tillhanda, tidigareläggs tillfälligt från och med den 13 november. Det beror på att dosapoteket tidigarelägger sin produktion inför helgdagar.

Stopptid för beställning av hela originalförpackningar som önskas samlevererade med dosdispenserade läkemedel tidigareläggs också. Leveransdagar av dosdispenserade läkemedel och beställda hela originalförpackningar tidigareläggs således också.

Pascal uppdateras med de tillfälligt ändrade stopptiderna. Läs mer om stopptider och leveranstider på Apotekstjänst webbplats. Vid eventuella frågor kontaktas Apotekstjänst på telefonnummer 010-221 69 70.

Läs mer: se Apotekstjänsts nyhetsbrev

För mer information om tjänsten dosdispenserade läkemedel, se Läkemedelsportalen på Lisa.