Region Östergötland

Duroferon har utgått ur läkemedelsförmånerna

Läkemedlet Duroferon (tvåvärt järn) har under hösten utgått ur läkemedelsförmånerna vilket innebär att patienten får betala hela kostnaden för läkemedlet själv. Region Östergötlands expertgrupp för endokrinologi rekommenderar följande läkemedel för förskrivning:


Duroferon

Duroferon 100 mg tablett kan fortsatt användas av patienter som har god effekt av behandlingen.

Kostnaden för läkemedlet varierar då det råder fri prissättning för apoteken. Patienten får själv betala hela kostnaden för läkemedlet (cirka 1-2 kr per tablett) då det inte ingår i läkemedelsförmånerna.


Niferex

Niferex (tvåvärt järn) kan fortsatt användas av patienter som erhåller god effekt av behandlingen. Niferex kan vara ett bättre alternativ än Duroferon för patienter med magbesvär av den behandlingen. Niferex finns både som kapslar (100 mg) och orala droppar (30 mg/ml).

De orala dropparna ingår i läkemedelsförmånerna. Kostnaden för kapslarna varierar då det råder fri prissättning för apoteken. Patienten får själv betala hela kostnaden för läkemedlet (cirka 3 kr per kapsel) då det inte ingår i läkemedelsförmånerna.

Aktuella kostnader för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna kan sökas fram på www.medicinpriser.se.


Feraccru

Feraccru (trevärt järn) 30 mg kapsel är ett nytt receptbelagt läkemedel som endast ska användas av patienter som inte har fått tillräcklig effekt av behandling med peroralt tvåvärt järn. Ferracur kan testas innan behandling med intravenöst järn.

Läkemedlet ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningen att det endast är subventionerat om peroralt tvåvärt järn inte har fungerat. Det innebär att Feraccru endast får förskrivas inom läkemedelsförmånerna om behandling med Duroferon och Niferex har prövats och inte fungerat.

Läkemedlen kan förskrivas på recept trots att de inte ingår i läkemedelsförmånen. Detta är rekommenderat vid längre tids behandling. Region Östergötlands riktlinje för Förskrivning av recept eller hänvisning till egenvård anger att recept inte bör utfärdas vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom fyra veckor med receptfri medicinering.

Vid receptfritt inköp av järntabletter är det viktigt att patienten får tydliga rekommendationer från vården. På apoteken finns läkemedlen oftast bakom disk. Be patienten ta kontakt med apotekspersonal för att få hjälp.