Region Östergötland

E-verifikation av läkemedelsförpackningar

Från den 9 februari finns ett system inom EU i bruk för att säkerställa att alla läkemedelsförpackningar som når patienterna inte är förfalskade. Detta sker genom så kallad e-verifikation och kommer av det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel, som ställer krav på läkemedelsförpackningar, leverantörer för läkemedel samt apotek.

Detta säkerställs genom att läkemedelsförpackningarna har en unik tvådimensionell kod (2D-kod) och en säkerhetsförsegling. Säkerhetsförsegling gör det möjligt att förpackningen är oöppnad. 2D-koden innehåller information om utgångsdatum, satsnummer samt en unik kod för varje enskild förpackning. Innan läkemedlet lämnas ut till patient eller vårdenhet sker verifiering mot en databas där den unika koden finns.

E-verifikation påverkar inte dig som förskriver, beställer eller hanterar läkemedel och inte heller patienter negativt.


Foto: Shutterstock.


Ytterligare information finns på:
Läkemedelsverkets webbsida och e-Verifikation i Sverige (e-Vis)