Region Östergötland

Försenade läkemedelsleveranser torsdagen den 13 december

På grund av en tidigare driftstörning hos Apoteket AB är delar av läkemedelsleveranserna idag, torsdagen den 13 december, försenade. De läkemedel som inte blir levererade idag kommer med ordinarie leverans i morgon fredag.

Enheter som har ett akut behov av läkemedel ska ta kontakt med Apoteket ABs kundservice;
Telefonnummer: 010 - 447 73 00
E-post: order@apoteket.se

Tänk på möjligheten att hämta läkemedel från de sjukhusgemensamma förråden för läkemedel eller i undantagsfall låna från en annan enhet. Se riktlinjen: Nyttjande av gemensamt förråd för läkemedel.

För uppdaterad information se nyheter på Läkemedelswebben.