Region Östergötland

Försenade läkemedelsleveranser torsdagen den 18 april

På grund av leveransproblem hos Apoteket AB är delar av läkemedelsleveranserna idag, torsdagen den 18 april, försenade. De läkemedel som inte levereras som vanligt idag kommer med leverans under dagen.

Enheter som har ett akut behov av läkemedel ska ta kontakt med Apoteket ABs kundservice;
Telefonnummer: 010-447 7300
E-post: order@apoteket.se

Tänk på möjligheten att hämta läkemedel från de sjukhusgemensamma förråden för läkemedel eller i undantagsfall låna från en annan enhet. Se riktlinjen: Nyttjande av gemensamt förråd för läkemedel.

För uppdaterad information se nyheter på Läkemedelswebben.