Region Östergötland

Godkännande för Tiacur injektionsvätska upphör

Uppdaterad info!

2020-02-10 - Det finns nu en godkännd Regionövergripande generell licens på Vitamin B1-Ratiopharm injektionsvätska 50 mg/ml, se Information om avregistrerade läkemedel - Tiacur/Tiamin.

2020-02-06 - Som väntat upphör också tillståndet att sälja de parallellimporterade läkemedlen Tiamin 2care4, Tiamin Abboxia samt Tiamin Ebb den 20 februari. Se nyhet hos Läkemedelsverket.


Läkemedelsverket valde att avslå ansökan om förnyat godkännande för försäljning av läkemedlen Tiacur injektionsvätska 25 mg/ml coh 50 mg/ml. Nuvarande godkännande kommer att upphöra den 20 februari 2020.
Se nyhet på Läkemedelsverkets hemsida.

Läkemedelsverkets beslut innebär sannolikt att även tillståndet att sälja de parallelimporterade läkemelen upphävs. I dagsläget har Region Östergötland den parallelimporterade Tiamin Ebb upphandlad och den går fortfarande att beställa.
Läkemedelsenheten arbetar för att hitta alternativ. Nyheten kommer att uppdateras när ny information finns.