Region Östergötland

Högkostnadsskyddet för läkemedel höjs vid årsskiftet

Från och med den 1 januari 2019 höjs taket för högkostnadsskyddet med 50 kr, från 2 250 kr till
2 300 kr. Höjningen beror på att rabattstegen i högkostnadsskyddet är kopplade till prisbasbeloppet, vilket har höjts för 2019.

För patienter kan det innebära att den som handlar läkemedel första gången efter årsskiftet kan få betala en engångssumma mellan 0-37,73 kr för att hamna rätt i högkostnadstrappan. Den som har erhållit ett frikort senast sista december 2018, behåller frikortet så länge det är giltigt och behöver inte betala en extra avgift.

Läs mer på e-Hälsomyndigheten.se.