Region Östergötland

Läkemedelsavvikelser kan visa vägen till förbättrade rutiner

Arbetet med läkemedelssäkerhet bedrivs av Klinisk farmakologi och Läkemedelsenheten. Syftet är att ta fram rutiner för att identifiera läkemedelsavvikelser som inkommit via Synergi i Region Östergötland.

- Synergi ger oss möjligheter att hitta avvikelser av allvarlig karaktär samt likartade händelser som kommer in från olika verksamheter, säger Eva Tärning, specialistläkare i klinisk farmakologi och sammankallande i läkemedelssäkerhetsgruppen.

Informationen sammanställs och kan följas upp med förslag på åtgärder på regionövergripande nivå. Den ökade kunskapen om läkemedelsavvikelser möjliggör att rutiner kan förbättras med riktade insatser. Resultatet blir en ökad patientsäkerhet och en minskning av vårdskador och kostnader.

- Fortsättningsvis kommer ett nyhetsbrev att ges ut ungefär en gång per kvartal, avslutar Eva Tärning.

Läkemedelssäkerhetsgruppens rapport för 2018 innehåller en kort sammanfattning för 2017 och vad som hänt i stora drag under 2018.

Rapporten finns att läsa här.


Foto: Shutterstock