Region Östergötland

Läkemedelsverket: Indragning av vissa läkemedel innehållande valsartan

Läkemedelsverket informerar om att en förorening har påträffats i vissa läkemedel med den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan. Detta gäller inte alla läkemedel innehållande valsartan, men som en försiktighetsåtgärd dras berörda läkemedel in från den berörda substanstillverkaren Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.

Det förekommer ingen akut risk för patienters hälsa vid användande av läkemedlet. Läkemedelverket skriver vidare att patienter som behandlas med berörda läkemedel rekommenderas att tills vidare fortsätta ta sin medicin och kan vid eventuell oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt behandling.

För mer information samt aktuell lista över läkemedel som omfattas, se Läkemedelsverkets nyhetssida.