Region Östergötland

Läkemedelsverket slutar driva Läkemedelsboken

Läkemedelsverkets styrelse fattade den 17 december 2018 beslut om sin budget och det stod då klart att de ekonomiska förutsättningarna för Läkemedelsverket att fortsatt driva Läkemedelsboken framöver saknas.

Läkemedelsverket skriver vidare att de kommer att se över hur det kunskapsstöd boken utgör fortsatt kan komma att se ut, då Läkemedelsboken bedöms utgöra ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården.

Informationen i Läkemedelsboken kommer att finnas tillgänglig digitalt till och med år 2020, men utan att uppdateringar av innehållet sker.

Läs hela pressmeddelandet från Läkemedelsverket här.