Region Östergötland

Leveransbegränsning av Dolcontin depottabletter

Uppdaterad info!

[2019-10-22] Uppdaterad prognos enligt Läkemedelsverkets restlista. Väntas åter 2020-02-28.

[2019-09-17] Uppdaterad prognos enligt Läkemedelsverkets restlista. Väntas åter från v. 43 2019.
[2019-09-05] Licensalternativ för depottablett i styrka 5 mg 100 st, se uppgifter från Apoteket nedan.

Restsituation råder för det långverkande morfinpreparatet Dolcontin depottabletter. Depottabletter i styrkorna 5 mg, 10 mg, 30 mg och 60 mg berörs, samt depotgranulat till oral suspension i dospåse 20 mg. Tillgängligheten på apotek kan vara mycket begränsad.

Enligt en uppdaterad prognos på Läkemedelverkets restlista beräknas alla styrkor återkomma 2020-02-28. Observera att detta är en preliminär prognos som kan komma att ändras igen.

För uppdaterad information, se Läkemedelsverkets restnoteringslista och Veckans varuinformation som löpande publiceras på restsidan på Lisa.


Alternativ
Apoteket AB anger att det är möjligt att ta ställning till och söka egen licens för licensprodukt:
Dolcontin 5 mg depottablett, 100 st, MAG Pfizer AS, vnr 741605

Region Östergötlands expertgrupp inom smärta anger att DT. Dolcontin i högre doser kan ersättas av halva dosen Oxikodon Depot, men i dagsläget sakas preparat i depotberedningar som kan ersätta DT. Dolcontin 5 mg. Läkemedelsföretaget anger att restsituationen är global och att eventuella licensalternativ/dispensförpackningar därför verkar vara svåra att få tag på, men att företaget undersöker detta vidare.

Förslagen som omnämns nedan omfattar kodein, tramadol samt tapentadol som bör förskrivas med stor försiktighet till äldre. Hos äldre och sköra patienter är det viktigt att introducera så låga doser som möjligt.

Endera av nedanstående föreslås som möjligt alternativ till tillfällig ersättning av
DT. Dolcontin 5 mg x 2 under restsituationen
(observera att ekvianalgetiska förhållanden alltid är approximationer):

  1. Byte till T. Kodein 25 mg x 4 (ekvianalgetisk dos med Dolcontin 5 mg x 2).
    OBS! 7 % av befolkningen har låg metaboliseringsförmåga av kodein och riskerar därmed utebliven effekt.
  2. Vid otillräcklig smärtlindring och om ingen kontraindikation till att öka dosen föreligger, så kan man ersätta med DT. Oxikodon Depot 5 mg x 2 (dubblering av opioiddosen).
  3. Man kan även överväga byte till plåster buprenorfin 5 mikrog/timme (ekvianalgetisk dos); eller byte till depotkapsel Gemadol (tramadol) 50 mg x 2 (ekvianalgetisk dos men är ej en "ren" opioid); eller byte till DT. Palexia Depot (tapentadol) 50 mg x 2 (ekvianalgetiskt högre dos men är ej "ren" opioid; tolereras ofta bättre än tramadol).

Se även Konverteringsguiden för opioider

 

Rekvisition
Rekvisitionsbeställningar avser beställningar av läkemedel till sjukhus/mottagningar och övriga enheter. För uppdaterad status om aktuell tillgänglighet från Apoteket AB, se Veckans varuinformation på Restnoterade läkemedel – rekvisition.

Frågor som rör beställningar hänvisas till Apoteket AB:s kundtjänst, som nås på:
Telefon: 010 - 447 73 00
E-post: order@apoteket.se


Recept

Då Dolcontin är narkotikaklassat är inte öppenvårdsapotekens lagersaldo publicerade på Fass.se. Det är möjligt att ta kontakt med ett specifikt apotek för aktuellt lagersaldo. Kontaktlista till apotek i Östergötland finns på intranätet.


Dosdispenserade läkemedel

Apotekstjänst har skickat ut information till berörda vårdenheter. Mer information om dosdispenserade läkemedel samt kontaktuppgifter till Apotekstjänst hittar du här.