Region Östergötland

Leveransbegränsning av zopiklon (Imovane) tabletter

Uppdaterad information!
8/4 - Uppdaterade prognoser
5/2 - Texten har kompletterats med info om dispensförpackning (7,5 mg, 30 st tabletter)
4/2 - Text från expertgruppen och länk till Läkemedelsverkets nyhet

Restsituation

Brist råder för Imovane (zopiklon) och utbytbara generika i styrkorna 5 mg samt 7,5 mg, i de mindre förpackningsstorlekarna med 10 st respektive 30 st tabletter. Tillgängligheten på apotek kan därmed vara mycket begränsad. Orsak uppges vara produktionsproblem och bristen beräknas vara åtgärdad med start från mitten av maj-juli 2019, enligt företagen. Observera att prognoserna enbart är preliminära.

Enligt Läkemedelsverket (2019-02-04) har dispens beviljats för försäljning av Zopiklon Orion 7,5 mg i förpackning om 30 st tabletter i utländsk förpackning.

För uppdaterad information, se Läkemedelsverkets restnoteringslista som löpande publiceras på deras hemsida här.


Möjliga alternativ

Med anledning av nuvarande bristsituationen vill Expertgrupp psykiatri inom Läkemedelskommittén lyfta fram några alternativ, beroende på den kliniska situationen:

  • Överväg om patienten kan klara sig utan sömnläkemedel.
  • Zolpidem. Mer kortverkande jämfört med zopiklon. Oxazepam med en mer mjukt insättande effekt kan vara att föredra till äldre.
  • Alimemazin. Doseras bäst 1-2 timmar före sänggående. Mer kortverkande och mindre risk för dagtrötthet jämfört med propiomazin (Propavan). Antikolinergt, bör undvikas till äldre. Kan orsaka ST-förlängning. Se REK-lista Region Östergötland.
  • Oxazepam. Ges ca 1 timme före sänggående. Ofta använt till Äldre, se Region Östergötlands Äldrekort.
  • Beställ större förpackningar till vårdenheten och dela till patienter där det är motiverat med en kortare periods behandling.
  • För patienter med långvarig behandling sedan lång tid kan förpackningar på 100 tabletter förskrivas istället.


Övrigt

Flertalet av läkemedelsfabrikaten med tabletter innehållande zopiklon 7,5 mg kan, enligt de tillverkande företagen, delas i två lika stora doser och vid behov ordineras i dosering om ½ tablett.

Apotekens aktuella lagersaldon för narkotikaklassade läkemedel är publiceras inte på fass.se. Vid behov av kontakt eller dialog med öppenvårdsapotek i Östergötland finns kontaktuppgifter tillgängliga på Läkemedelsportalen.

Se även nyhet från 2019-02-04 på Läkemedelsverkets webbsida.