Region Östergötland

Lunelax utgår

Företaget Meda AB har meddelat att Lunelax utgår och inte längre kommer att tillhandahållas på marknaden efter sommaren 2019. Beslutet avser samtliga förpackningsstorlekar och beredningsformer (både pulver till oral suspension och granulat). Orsaken är produktionstekniska svårigheter och Lunelax har under en längre tid varit restnoterat.

Företaget uppger att Vi-Siblin och Vi-Siblin S fortsatt kommer att finnas tillgängligt. Dessa produkter innehåller, likt Lunelax, volymökande fiberpreparat i form av ispaghulaskal (vitt loppfrö). Dock är Lunelax och Vi-Siblin/Vi-Siblin S är inte utbytbara på apotek eller inom sluten vård utan patienter med behov av ersättningspreparat behöver få ett nytt recept förskrivet/ny ordination. Ordinationsmallar i Cosmic finns tillgängliga.

Läkemedelskommitténs expertgrupp Mage-tarm uppmanar förskrivare att identifiera patienter som är i behov av ersättningspreparat. Ytterligare bakgrundsinformation om laxermedel finns att läsa här.

Informationsbrev från läkemedelsföretaget finns här.

Vid frågor som rör läkemedelsbeställningar till vården kan Apoteket AB:s kundtjänst nås på
tfn: 010-447 7300 e-post: order@apoteket.se

Vid övriga frågor kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedel via lakemedel@regionostergotland.se