Region Östergötland

Ny försäkring för skador orsakade av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation

Som patient kan man ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen om man drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Från början av 2018 gjorde nya villkor i läkemedelsförsäkringen att eventuella skador kopplade till användning utanför godkänd indikation (off-label) inte prövades om det saknades generella rekommendationer från sjukvård eller myndighet kring en sådan användning.

Landets alla regioner har nu tecknat Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags (Löf:s) nya försäkring. Det är en tilläggsförsäkring som omfattar just skador orsakade av användning off-label. Försäkringen gäller retroaktivt från den 1 januari 2019.

Mer information om den nya försäkringen finns här.

Läs mer om Löf på deras webbplats.
Läs mer om Läkemedelsförsäkringen här.