Region Östergötland

Ny sida om Rekommenderade läkemedel

I samband med att REK-listan för 2020 publiceras har informationen på Läkemedelsportalen kring Läkemedelsbehandling förenklats. Det är både i syfte att förbättra för användarna, säkerställa korrekt och aktuell information samt för att anpassa sidorna till nya behov.

Förändringen innebär flera fördelar för dig som använder dig av information om rekommenderade läkemedel, exempelvis:

  • Rekommendationerna och bakgrundsinformationen finns nu i sin helhet i appen för REK-listan
  • Relevant information är nu samlad på en sida
  • Lättare att hitta informationen och navigera mellan den

Informationen kommer även fortsättningsvis att finnas på sidan om Läkemedelsbehandling men nu via länkar i stället för knappar.

Rekommederade Läkemedel
  
På sidan om Rekommenderade läkemedel samlas olika information från Läkemedelskommittén som tidigare varit utspritt på flera platser, exempelvis:

  • REK – listan
  • Kostnadseffektiva läkemedelsval
  • Behandlingskort
  • Länkar till andra kunskapskällor så som FAS UT och Läkemedelboken
  • Medlemmar i expertgrupperna

Observera! Då det är driftstopp i Dokumenta till den 14/2 kommer bakgrundinformationen inte att vara tillgänglig. Uppdaterad bakgrundinformation för 2020 kommer ske succesivt och vara uppdaterad senast vecka 10.

Har du förslag på ytterligare information som är bra att ha på sidorna kan du återkoppla till lakemedel@regionostergotland.se