Region Östergötland

Ny sida om kostnadseffektiva läkemedelsval

Nu finns en ny läkemedelssida på Lisa om Läkemedelskommitténs arbete med kostnadseffektiva läkemedelsval. Expertgrupperna har genomlyst sina respektive terapiområden för att identifiera möjliga insatser som kan minska kostnaderna inom läkemedelsområdet, utan att påverka de medicinska resultaten negativt.

Sidan hittar du här.

Dagens Dos temanummer kring arbetet hittar du här

 


Foto: Shutterstock