Region Östergötland

Enkät Egenkontroll läkemedelshantering skjuts på framtiden

Med anledning av Corona-pandemin kommer inte den årliga enkäten för
Egenkontroll av läkemedelshantering att skickas ut till slutenvården nu i vår.

Frågor som rör läkemedelshantering kan mejlas till  lakemedel@regionostergotland.se. Information finns på Lisa om Egenkontroll läkemedelshantering.