Region Östergötland

Nytt avtal för diabeteshjälpmedel

Upphandlingscentrum meddelar att regionen har tecknat ett avtal inom området diabeteshjälpmedel. Det nya avtalet gäller från 1 november 2018.

Diabeteshjälpmedel (teststickor och pennkanyler) förskrivs via hjälpmedelskort till patient som hämtar ut hjälpmedlet på öppenvårdsapotek. Samtliga valda blodglukosmätare, inklusive startkit, beställs kostnadsfritt från företagen och delas ut av diabetessköterskorna. De grupper där det finns fler valbara produkter är dessa upphandlade enligt "särskild fördelningsnyckel", vilket innebär att patientens behov styr vilket märke som förskrivs.

Se upphandlade produkter mer information på länken nedan.

 Nytt avtal för diabeteshjälpmedel