Region Östergötland

Nytt nummer av Dagens Dos

Nu finns ett nytt nummer av Dagens Dos ute! Det kombinerade höst- och vinternumret innehåller bland annat en läkemedelsfråga om krossning och delbarhet av läkemedel, uppdaterade behandlingsrekommendationer vid diabetes typ 2 och information om den svarta triangeln - symbolen som visar att ett läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Alla nummer av Dagens Dos från 2010 och framåt finns här.

 

Trevlig läsning önskar redaktionsgruppen!