Region Östergötland

Nytt nummer av Dagens Dos

Nu finns ett nytt nummer av Dagens Dos ute!

Vårens sista nummer innehåller bland annat ämnen som läkemedel och miljö, patientsäkerhetsarbete och en spännande LiLi-fråga om huruvida munlöslig tablett är fördelaktig vid illamående/kräkningar eller inte.

Du når numret här, eller genom att klicka på bilden nedan.

Trevlig läsning önskar redaktionsgruppen!