Region Östergötland

Pregabalin narkotikaklassas

Uppdaterad information! 11/7 kl. 09

Efter förslag från Läkemedelsverket har regeringen beslutat att pregabalin narkotikaklassas från och med den 24 juli 2018. Läkemedlet, som ingår i läkemedel för epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom, tillhör därmed förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. 

Huvudorsakerna till klassningen är att missbruksanvändningen har ökat kraftigt. Även beslag hos tull och polis har ökat.

Mer information om beslutet finns att läsa på Läkemedelsverket.

Sedan hösten 2017 har generika till Lyrica varit ett alternativ för samtliga indikationer och därmed är generiskt pregabalin ett lämpligt förstahandsval att ordinera vid de flesta tillfällen. Priset för generiskt pregabalin är ca 40-50 % lägre jämfört med Lyrica och besparingspotentialen är stor.

Region Östergötland vill uppmärksamma på de förändringar som beslutet kommer att innebära.

Lagerhållning på vårdenheterna

 1. Narkotikaklassade läkemedel ska förvaras inlåsta utan åtkomst för obehöriga. Respektive vårdenhet behöver se över förvaringen av pregabalin inför narkotikaklassningen.

  För enheter med läkemedelsservice eller läkemedelsautomat kommer ansvarig från Apoteket AB att kontakta respektive enhet för att flytta pregabalin till narkotikaskåp respektive läkemedelsautomat.

  För mer information, se riktlinjen Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård

 2. Lager av narkotikaklassade läkemedel ska begränsas i möjligaste mån efter enhetens behov. Se gärna över mängden och vilket läkemedel som finns i enhetens bassortiment i samband med narkotikaklassningen och byt med fördel ut Lyrica mot generiskt pregabalin.

 3. Narkotikaklassade läkemedel ska dokumenteras i förbrukningsjournal och inventeras regelbundet.

  För mer information, se riktlinjen Läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal (kommer att uppdateras med pregabalin efter beslutet).

Förskrivning på recept

Förskrivning av narkotiska läkemedel ska ske med största försiktighet. För den praktiska hanteringen gäller följande:

 1. Vid förskrivning på e-recept via Cosmic är det ingen förändring i hanteringen. Ordinationsmallar i Cosmic finns för generiskt pregabalin.

 2. Förskrivning av pappersrecept på pregabalin ska ske på blanketten "Recept för särskilda läkemedel". Narkotiska läkemedel får förskrivas för flera uttag, men apoteket får då inte lämna ut pappersreceptet till patienten.

 3. Telefonrecept får endast användas undantagsvis i brådskande fall och mängden läkemedel som får förskrivas är begränsad.

  För mer information, se Läkemedelsbokens kapitel om Receptförskrivningsregler.