Region Östergötland

Prognos över kostnadsutvecklingen för läkemedel i Region Östergötland 2021-2023

Läkemedelskostnaderna i Region Östergötland fortsätter att öka. 

En prognos över den förväntade kostnadsutvecklingen för läkemedel i Region Östergötland
under perioden 2021 till 2023 är framtagen och finns publicerad, här.