Region Östergötland

Receptfria läkemedelsförpackningar och information till patientgrupp barn

Läkemedelsverket informerar om att skillnader kan förekomma avseende information gällande barn för läkemedel som har både receptfria och receptbelagda förpackningar. Vanligen är större förpackningar receptbelagda, medan mindre kan vara receptfria och bipacksedlarna i de olika förpackningsstorlekarna är anpassade efter respektive klassificering.

Ett läkemedel kan även vara godkänt som receptfritt enbart till vuxna och saknar då information om användning till barn i tillhörande bipacksedel.

Läkemedelsverket uppmanar därför förskrivare att beakta detta vid rådgivning till patienter som rekommenderas att köpa receptfria förpackningar till barn.

Ett exempel är Losec, där bipacksedeln i den receptbelagda förpackningen omnämner doseringar till barn medan den receptfria enbart nämner användning till vuxna.

Läs mer i Läkemedelsverkets informationsutskick på denna länk.


Foto: Shutterstock.