Region Östergötland

Regionövergripande licens för ceftibuten 400 mg kapsel


Regionövergripande licens för Isocef (ceftibuten)

Region Östergötland har från och med den 7 januari 2019 en generell, regionövergripande, licens för licensläkemedlet Isocef (ceftibuten) 400 mg kapsel. Licensen gäller för samtliga sjukvårdande enheter. Det innebär att läkemedlet är möjligt att beställa för samtliga enheter utan att licensmotivering behöver göras av respektive enhet.

Isocef 400 mg kapsel, Recordati S.p.A. beställs via Apotekets beställningssystem på varunummer 765108. Bipacksedel på engelska finns tillgänglig på Läkemedelsportalens sidor om licenser här.

Isocef 400 mg kapsel kommer att lagerföras i respektive buffertlager på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala och Universitetssjukhuset i Linköping.

Om licenser som gäller för hela Region Östergötland

Läkemedelsverkets föreskrifter om licens (HSLF-FS 2018:25) förändrades den 1 september 2018. Det möjliggör att regionövergripande licenser kan sökas centralt för att gälla inom hela Region Östergötland.

Läkemedelsenheten är sammanhållande kring behov och motiveringar av dessa licensansökningar och har fortlöpande dialog med Läkemedelskommittén i Östergötland kring behoven.

I första hand kommer läkemedel med stor användning på flera enheter och med brådskande medicinskt behov att vara aktuella för en generell licens på regionövergripande nivå.

Aktuell information om vilka licenser av denna typ som är godkända finns på Läkemedelsportalens sidor om licenser här.

Vid frågor om generella licenser för hela Region Östergötland, kontakta Läkemedelsenheten på lakemedel@regionostergotland.se