Region Östergötland

Resoriblett med nitroglycerin utgår

I november 2018 varslade läkemedelsföretaget Meda om att tillverkningen av Nitroglycerin, sublingual resoriblett 0,25 mg och 0,5 mg, skulle upphöra. Produkterna står nu angivna som "Tillhandahålls ej" i Fass och på fredag den 17 maj kommer produkten att försvinna ur läkemedelsmodulen i Cosmic.

Expertgruppen Hjärta-kärl rekommenderar sedan tidigare byte till Nitrolingual sublingualspray 0,4 mg/dos, då inga andra resoribletter innehållandes nitroglycerin finns på den svenska marknaden.

Tidigare nyhet, publicerad i november, finns att läsa här.