Region Östergötland

Risk för förväxling - identifiering av läkemedel bör inte göras enbart genom läkemedelsnamnet

Läkemedelsverket uppmanar till rutiner inom vården så att ett läkemedels namn, styrka och läkemedelsform alltid behandlas som en enhet när man identifierar ett läkemedel. Det finns en potentiell förväxlingsrisk mellan olika former av ett läkemedel när till exempel originalläkemedel och generika har olika namnsättningsprinciper.

Ett exempel är originalprodukten Seroquel Depot som har suffixet ”depot” i namnet, men efterföljande generika som exempelvis Quetiapin XX (vanligen företagsnamn) saknar suffixet ”depot” i namnet.

Enligt nu rådande namngivningsprinciper ska läkemedelsnamn inte innehålla suffixet ”depot”, utan den informationen framgår av läkemedelsformen. Det är alltså viktigt att komma ihåg att det är namnet tillsammans med styrkan och läkemedelsformen som identifierar läkemedlet. Det finns undantag från den nya namngivningsprincipen, där man av folkhälsoskäl fortsatt använder ”depot” i namnet. Oxikodon är ett sådant läkemedel. Patienter använder depottabletter och tabletter med direkt frisättning parallellt, och rapporter om förväxlingar mellan depottabletter och vanliga tabletter ligger till grund för detta undantag.

Läs hela nyheten på Läkemedelsverkets hemsida.