Region Östergötland

SGLT 2-tåget rullar vidare för behandling av personer med typ 2-diabetes, men nu även med vagnar för de med hjärtsvikt och njursvikt!

- Hög tid att omvärdera läkemedelsbehandlingen vid diabetes typ 2


De senaste åren har studier på nya blodsockersänkande läkemedelav gruppen SGLT2-hämmare helt kullkastat vår tidigare uppfattning om att enbart blodsockersänkning är det viktiga för att förhindra mikroangiopati och hjärt- och kärlsjukdom hos personer med diabetes typ 2.

Studierna har inte bara visat att läkemedlen är säkra ur hjärt-kärlsynpunkt, de ger också minskad sjuklighet i hjärt-, kärl- och njursjukdom, färre dödsfall samt minskat behov av sjukhusvård för hjärt- och njursvikt. Samtidigt har studier visat att andra nya diabetesläkemedel inte ger större vinster än äldre läkemedel.

Detta innebär att det är hög tid att omvärdera den behandling som personer med diabetes typ 2 erbjuds i Region Östergötland. För att kunna behandla fler med de läkemedel som ger stora vinster, behöver vi förskriva mindre av andra läkemedel som inte visat samma, eller mindre uttalade, positiva effekter.
Expertgrupp endokrinologi har nu utarbetat en ny, tydligare, behandlingsalgoritm vid typ 2 diabetes för att underlätta effektiva läkemedelsval.


Foto: Shutterstock