Region Östergötland

Socialstyrelsens checklista ska minska läkemedelsbiverkningar hos äldre

Socialstyrelsen har tagit fram en diagnostisk checklista som ska hjälpa läkare och sjuksköterskor att identifiera läkemedelsrelaterade problem och andra, ofta förbisedda, orsaker till äldres ohälsa. Checklistan utgår från de 15 vanligaste symtomen hos äldre, och kopplar dem till viktiga läkemedelsbiverkningar och ofta förbisedda sjukdomar och tillstånd i den här gruppen.

Målet är att äldre personer ska få en mer riktad och orsaksbaserad behandling för sina symtom. Att till exempel en person som behandlats med tre olika läkemedel för sömnbrist, smärta och oro, som egentligen beror på en bakomliggande depression, istället skulle få en specifik behandling för depressionen. Det höjer livskvaliteten, säger Johan Fastbom, utredare vid Socialstyrelsen och professor i geriatrisk farmakologi, i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Checklistan syftar inte till att vara heltäckande för alla tänkbara orsaker till de 15 symtomen, utan ska fungera som en påminnelse om ofta förbisedda sjukdomar och tillstånd hos personer över 75 år.

Spontanrapportering av biverkningar till Läkemedelsverket tenderar i huvudsak vara mer ovanliga och allvarliga biverkningar. Detta medför en underskattning av sådana biverkningar som är vanliga eller förväntade, i synnerhet hos den äldre populationen.

Socialstyrelsen hoppas att checklistan kan generera flera positiva effekter, bland annat att:

  • Läkemedelsbiverkningar i större utsträckning upptäcks, identifieras och åtgärdas
  • Om vissa biverkningar åtgärdas i tid kan allvarliga konsekvenser undvikas, till exempel sjukhusvård
  • Äldre får en mindre omfattande symtomatisk läkemedelsbehandling

Hela pressmeddelandet och checklistan finns på Socialstyrelsen.se.
Information om biverkningsrapportering finns på Lisa och på Läkemedelsverket.se, där även e-tjänst för rapportering finns.