Region Östergötland

TNF-hämmare kvarstår i högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gjort en omprövning av subventionen för TNF-hämmare. Efter prissänkningar för Enbrel respektive Humira med cirka fem procent står det klart att samtliga TNF-hämmare kvarstår i högkostnadsskyddet utan begränsningar.

De läkemedel som ingår i omprövningen är Enbrel, Humira och Remicade, som jämförs med Cimzia och Simponi vid indikationerna reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit (AS) och psoriasisartrit (PsA) (för Cimzia RA).

TNF-hämmare som används vid behandling av reumatiska sjukdomar och har funnits på marknaden i över tio år. Trots detta saknas fortfarande direkt jämförande studier. Det är inte visat att det finns avgörande skillnader mellan de olika TNF-hämmarna. Baserat på internationella och svenska riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar anser TLV att TNF-hämmarna är effektmässigt likvärdiga på gruppnivå. Mot bakgrund av ovanstående understryker TLV att det är av största vikt att priset på TNF-hämmarna blir en avgörande faktor vid beslut om behandling.

Landstinget i Östergötland har gjort en upphandling inom området vilket också bidrar till att hålla kostnaderna nere. Upphandlingen resulterade i tio procents rabatt för Cimzia samt ett lägre pris för Remicade då patienten är i behov av höga doser.


Källa:
Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TNF-hämmare kvarstår i högkostnadsskyddet