Region Östergötland

Tillfällig bristsituation av Adrenalin 0,1 mg/ml Martindale Pharma

Uppdaterad information!

2019-08-29 - Adrenalin 0,1 mg/ml Martindale Pharma är nu åter i lager enligt Apoteket.

Nedan följer information om restnotering av läkemedel. Observera att leveransinformationen enbart är preliminär och kan komma att ändras av leverantören.

Restsituationen

Läkemedlet Adrenalin Martindale Pharma, inj-vätska, 0,1 mg/ml är restnoterat med prognos att vara åter från vecka 36 2019.

Möjliga alternativ (observera att tillgängligheten kan variera)

  • Adrenalin Stragen, inj-vätska, lösning, förfylld spruta 0,1 mg/ml, vnr 446688 (eller eventuell fransk dispensförpackning av denna).
  • En generell regionövergripande licens är beviljad för Adrenalin Bichsel 0,1 mg/ml, 10x10ml, MAH Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, vnr 742793.
    För denna behöver inte generella licenser sökas. Läs mer om licensläkemedlet nedan.
  • Adrenalin Bradex, inj-vätska, lösning 1 mg/ml, ampull 10x1 ml, vnr 552728.
  • Brittisk dispensförpackning av den restnoterade Adrenalin Martindale Pharma, inj-vätska, lösning 0,1 mg/ml, 10x10 ml.

Observera att tillgängligheten på ovanstående alternativ kan variera och att skillnader förekommer i produkternas styrka, förpackningsutseende och hantering (t.ex. förfylld spruta). Se Apotekets Veckans varuinformation på sidan Restnoterade läkemedel för uppdaterad information.

Licensalternativ
Produktresumé för Adrenalin Bichsel 0,1 mg/ml finns endast på tyska, se dokument. De enda innehållsmässiga skillnaderna mellan det restnoterade, registrerade, läkemedlet och licensläkemedlet är att det restnoterade (Martindale Pharma) utöver de gemensamma innehållsämnena även innehåller; citronsyramonohydrat, natriumcitrat och saltsyra (för justering av pH). Ingen information om spädningsinstruktioner förekommer i den tyska produktresumén. För medicinsk (substansspecifik) information  kan Fass-text för det registrerade läkemedlet konsulteras

Observera följande kring hantering av Adrenalin Bichsel:

- I den tyska produktresumén står förpackningsinformation med styrka angiven som 1 mg/10 ml, vilket motsvarar 0,1 mg/ml.
- Förvaras i rumstemperatur (max 25 °C).

Mer information

Prognoser för restnoterade läkemedel som beställs via rekvisition uppdateras veckovis och publiceras på Restnoterade läkemedel, som du hittar här. Löpande
uppdatering av prognoser kan ibland även ses på Läkemedelsverkets hemsida.

För ytterligare information om tillgängliga alternativ och beställningar, kontakta Apoteket AB på telefonnummer 010-447 73 00, eller e-post order@apoteket.se.

Vid behov av stöd i specifika frågor rörande licensläkemedlet och dess SPC kan Läkemedelsinformationscentralen kontakts på LiLi@regionostergotland.se.