Region Östergötland

Tillfällig bristsituation av Adrenalin 0,1 mg/ml Martindale Pharma

Uppdaterad information! 18/3 kl. 09:15
Regionövegripande licens är nu beviljad och därav behöver inte enskilda/generella licenser sökas. Adrenalin Bichsel 0,1 mg/ml, 10x10ml, beställs från Apoteket på varunummer 742793.

Nedan följer information om restnotering av läkemedel. Observera att leveransinformationen enbart är preliminär och kan komma att ändras av leverantören.

Restsituationen

Läkemedlet Adrenalin Martindale Pharma, inj-vätska, 0,1 mg/ml är restnoterat med prognos fram till och med 15 april 2019.

Prognoser för restnoterade läkemedel som beställs via rekvisition uppdateras veckovis och publiceras på Restnoterade läkemedel – rekvisition, som du hittar här. Löpande
uppdatering av prognoser kan ibland även ses på Läkemedelsverkets
restnoteringslista som publiceras på Läkemedelsverkets hemsida.

Adrenalin Stragen, inj-vätska, lösning, förfylld spruta 0,1 mg/ml, vnr 446688 finns tillgänglig.

Licensalternativ

Regionövergripande generell licens är nu beviljad.
Samtliga godkända generella regionövergripande licensläkemedel uppdateras löpande på licenssidan.

Följande licensalternativ finns:
Adrenalin Bichsel 0,1 mg/ml, 10x10ml, MAH Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, vnr 742793.

Produktresumé finns endast på tyska, se dokument.

De enda innehållsmässiga skillnaderna mellan det restnoterade, registrerade, läkemedlet och licensläkemedlet är att det restnoterade (Martindale Pharma) utöver de gemensamma innehållsämnena även innehåller; citronsyramonohydrat, natriumcitrat och saltsyra (för justering av pH). Ingen information om spädningsinstruktioner förekommer i den tyska produktresumén. För medicinsk (substansspecifik) information  kan Fass-text för det registrerade läkemedlet konsulteras.

Observera följande kring hantering av Adrenalin Bichsel:

- I den tyska produktresumén står förpackningsinformation med styrka angiven som 1 mg/10 ml, vilket motsvarar 0,1 mg/ml.
- Förvaras i rumstemperatur (max 25 °C).

Vid frågor

För ytterligare information om tillgängliga alternativ och beställningar, kontakta Apoteket AB på telefonnummer 010-447 73 00, eller e-post order@apoteket.se.

Vid behov av stöd i specifika frågor rörande licensläkemedlet och dess SPC kan Läkemedelsinformationscentralen kontakts på LiLi@regionostergotland.se.